Datatelekom

Hızlı Menü

Adresinize sağlayabileceğimiz en yüksek hızı öğrenin ve hemen bir #iyiinternet aboneliği başlatın.

Adresinizdeki en yüksek hız. Kanıt mı lazım?
İnternet bağlantınızın hızını kontrol edin.

Aklınıza takılan bir şey veya çözmek istediğiniz bir sorun mu var?
Çözüm Merkezi'mize göz atın.

Aboneliğinizi yönetin, arıza kaydı oluşturun, kullanımlarınızı görün ve ödeme yapın.

KVKK Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Datatelekom, abonelerinin kişisel verilerinin gizliliğine saygı duyar, önemser ve bu konuda çok hassastır.

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup; Datatelekom tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf ve kimlik örneği
 • İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, elektronik posta adresi ve adres bilgisi
 • Abonelik Bilgileri: Abone kimlik ve iletişim bilgileri, sözleşme numarası, müşteri numarası, hizmet numaraları, abonelik tipi, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.), abonelik kanalı, satış ve iptal tarihleri, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız bilgileri, segment bilgisi ve tarife kullanımına özel meslek bilgisi
 • Cihaz Bilgileri: Cihaz kimlik bilgileri, marka ve model bilgisi, cihaz değişiklik tarihleri, kullanılan modem türü (adsl/vdsl) ve modem değişiklik tarihleri
 • Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri (internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları), IP adresi
 • Kullanım Bilgileri: Trafik bilgileri, Datatelekom ve alt markalarının genel ağ adresleri ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, katma değerli servis/ürün/hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri, sipariş geçmişi
 • Finansal Bilgiler ve Risk Bilgileri: Fatura tercihi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, ödeme talimatı, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, hesap numarası, kredi kartı ve banka bilgileri, vergi kimlik numarası
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan kullanıcı adı, şifre, güvenlik sorusu ve sertifika bilgisi
 • Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ofis ve bayilerde yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşme kayıtları
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Tarife kullanımına özel engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması,
 • Alt yapı/hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması, abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aboneliğin sona erdirilmesi,
 • Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, ilgili mevzuat gereği abonelik sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz/istatistik çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması odaklı ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, kampanya/tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslar kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum,
 • Daha iyi ve yenilikçi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
 • Şebeke iyileştirme/optimizasyon çalışmalarının yapılması,
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespit edilmesi, .
 • BTK Yetkilendirme Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Abonelik öncesi ve sonrası işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Açık rıza vermeniz durumunda rehberde yer almasını kabul ettiğiniz telefon numaranız rehberlik hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.
 • Yasal ve kritik bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi amaçlarıyla Datatelekom rehberine kayıtlı olan telefon numaranız TC kimlik numaranıza sahip banka ve finans kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmeciler ile paylaşılabilmektedir.
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Datatelekom ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:
- fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan
- yukarıda yer verilen amaçlar ve
- Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede
tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  - 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
  - Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik
  - Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği
  - 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
  - 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  - Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
  - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  - 11845 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
  - 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Grup Şirketlerimiz meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz:

 • Açık rızanızın bulunması durumunda,
 • Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

Trafik Ve Konum Verilerinin İşlenmesi

Birinci bölümde yer verilen trafik ve konum verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmekte ve azami iki yıl süresince muhafaza edildikten sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ilgili düzenlemelerine ve Datatelekom'un Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak imha edilmektedir:

 

 • Datatelekom'un hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması
 • Alt yapı/hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması, abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve aboneliğin sona erdirilmesi
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet ve taleplerinin karşılanması
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve/veya resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri/yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Açık rızanız doğrultusunda size uygun fırsatların iletilebilmesi

Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı on birinci maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun'un yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme

haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz; bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 

 • İletişim sayfasında yer verilen adreslerimize posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya
 • Sistemlerimizde kayıtlı doğrulanmış eposta adresinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle yine iletişim sayfasında belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular; tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç altmış gün içinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili kanun hakkında daha fazla bilgi edinmek için: https://www.kvkk.gov.tr genel ağ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Paket Detayları: #iyiinternet

İndirme Hızı:

100 Mb/s'ye kadar

Yükleme Hızı:

8 Mb/s'ye kadar

Adresinizdeki altyapının elverdiği en yüksek indirme hızı. Yerleşik sağlayıcının tarafımıza ilettiği tahmini hız değerleri, daha kararlı hizmet sağlayabilmek adına belli hız profillerine yuvarlanır. Bu profiller, indirme tarafında: 35, 50, 75 ve 100 Mb/s; yükleme tarafında ise: 2, 4, 6 ve 8 Mb/s’dir.

Infinite

Sınırlama:

Yok.

Ay sonuna kadar istediğiniz kadar kullanın! Daha fazlası için ek ücretler ödemek zorunda kalmayın.

Taahhüt

Yok.

İnternet gibi temel bir ihtiyaç için bir şirkete bağlanmak zorunda kalmayın, dilediğiniz zaman iptal edin.

₺159

/ay

Aktivasyon ücreti var mı?

Hâlihazırda kullandığınız bir internet hizmeti var ve bu hizmeti Datatelekom’a geçirmek istiyorsanız herhangi bir aktivasyon ücreti ödemenize gerek yok!
Yeni aboneliklerde ise tek seferlik, ₺70 tutarında bir aktivasyon ücreti vardır.

Yeni bir modem cihazı gerekli mi?

Adresinizdeki altyapı fiberoptik ise bu konu için endişelenmenize gerek yok. Datatelekom, sizden abonelik ücreti hâricinde herhangi bir ücret talep etmeden fiberoptik altyapı uyumlu modem cihazını aboneliğiniz süresince size teslim eder.

Adresinizdeki altyapı fiberoptik değilse (vDSL veya aDSL), genel ağa erişmek için herhangi bir yerden altyapınıza uyumlu bir modem cihazı temin etmelisiniz. Datatelekom, fiberoptik olmayan altyapılar için maalesef modem cihazı sağlamaz.

Sağlanabilecek hızlar nelere bağlı?

Salanabilecek hızlar; santrale olan mesafe, bölgedeki altyapı ve bina içi kablolama ile doğrudan bağlantılıdır. Altyapı sorgulama sisteminde karşılaştığınız tahmini değerler ile gerçek değerler, yukarıdaki etkenlerden dolayı her zaman uyuşmayabilir.

Bu Evrakta Doldurulması Gereken Alanlar:

1) AD: Kimliğinizde yazdığı şekilde adınız.
2) SOYADI: Kimliğinizde yazdığı şekilde soyadınız.
3) KİMLİK NUMARASI: Kimliğinizde yazdığı şekilde kimlik numaranız.
5) ABONELİK NUMARASI: Datatelekom tarafından aboneliğinize verilen eşsiz numara.
6) DEVRE NUMARASI: Fiberoptik, vdsl ve adsl türünde hizmet alan abonelerin on haneli devre numarası.
7) İPTAL NEDENİ: Aboneliğinizi iptal etmenizin nedeni
8) İMZA ALANI: Adınız, soyadınız ve imzanız.
9) TARİH ALANI: Evrağı imzaladığınız gün, ay ve yıl.

Bu Evrakta Doldurulması Gereken Alanlar:

1) AD: Kimliğinizde yazdığı şekilde adınız.
2) SOYADI: Kimliğinizde yazdığı şekilde soyadınız.
3) KİMLİK NUMARASI: Kimliğinizde yazdığı şekilde kimlik numaranız.
4) KİMLİK SERİ NUMARASI: Kimliğinizde yazdığı şekilde kimlik seri numaranız.
5) TELEFON NUMARASI: Size ait bir irtibat telefon numarası.
6) VERİCİ İŞLETMECİ: Hâlihazırda kullandığınız işletmecinin adı.
7) ALICI İŞLETMECİ: DATATELEKOM
8) DEVRE NUMARASI: Hâlihazırda kullandığınız hizmetin devre numarası. (Genelde; 17, 18, 88 ile başlar ve on hanelidir. Mevcut işletmecinizin çevrim içi işlem merkezi veya çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.)
9) PSTN NUMARASI: Varsa, kullandığınız hizmete ek sabit ev telefonu numarası. Pstn hizmeti kullanmıyor iseniz boş bırakabilirsiniz.
10) İMZA ALANI: Adınız, soyadınız ve imzanız.
11) TARİH ALANI: Evrağı imzaladığınız gün, ay ve yıl.

Hâlihazırda kullandığınız bir internet hizmeti var mı?